četrtek, 06. marec 2014

André Kertész in Veno Pilon

V zgodovinifotografije ima Kertész (1894–1986) svoje mesto med osrednjimi avtorji, ki so v tej likovni kategoriji utemeljili modernistična načela. Pred njim oziroma med mnogimi njegovimi sodobniki je bila fotografija koncipirana na načelih »realizma« kot neposrednega zajemanja predmetnosti oziroma realnosti z dodatkom romantično piktorialistične mehkobe. Modernisti s takšnimi shemami niso bili zadovoljni in so iskali vsebine in občutke, ki se ne nahajajo le na površini, pač pa so zajete v bistvu materialnosti, s katero se srečujemo. Predvsem pa so nam hoteli našo vsakdanjost predstaviti na nove načine, takšne, na katere v civilizaciji najrazličnejših ideologij praktično nismo bili več navajeni. Zato nas ne preseneča, da je bil Kertész v dobrih odnosih z nadrealisti in njegove fotografije z naslovom Distorzije so najbolj izrazit rezultat tega odnosa, saj vsebujejo predstavitev realnosti v neobičajni izvedbi. Sicer pa se Kertész ni nagibal toliko k preoblikovanju prizorov, pač pa ga je predvsem zanimala njihova lastna govorica in v njih vsebovana nasprotja, torej neobičajnost, ki pa je vendar spontana. In ravno v tem je bistvo njegovih fotografij in osrednja kakovost, kajti z objektivom je uspel v vsakdanjiku najti številne situacije s teatralično zasnovo, kjer imajo lahko tudi majhni momenti glavno vlogo. Kertész, ki je začel fotografirati že kot mladenič, je iz domače Madžarske odšel v Pariz, kjer se je uveljavil kot eden od modernistov s prepoznavnejšimi deli. Po nemški zasedbi Francije se je umaknil v ZDA. Fotografije na tej razstavi so iz njegovega zgodnejšega obdobja in so nastale med prvo svetovno vojno. Kot vojak je bil nastanjen v Gorici, s fotoaparatom pa je posnel svoje prijatelje, mesto in tamkajšnjo pokrajino. V teh delih še ne najdemo vseh tistih kakovosti, ki jih je razvil pozneje, pač pa v njih lahko prepoznamo njegovo zanimanje za običajne dogodke in njihovo pretvorbo v slikovito zastavljeno likovno delo.

Če Kertészova dela predstavljajo avtorja v njegovem zgodnejšem obdobju, pa se pri našem fotografu Venu Pilonu (1896–1970) srečujemo s fotografijami, ki so nastale, ko je bil avtor še mlajši in še iz njegovih poznejših let. Gre torej za različne serije, najstarejše pa so bile narejene v dvajsetih letih. To je bil čas, ko je bil tudi najbolj dejaven kot slikar in je naslikal svoja najboljša dela, ukvarjal pa se je predvsem s portreti, tihožitji in pokrajinami. V fotografijah pa je prisotno predvsem njegovo zanimanje za krajino. Razstavljena bodo še njegova poznejša dela, ki so bila narejena leta 1947, ko se je vračal v domovino. Serija je naslovljena S povratniki, ta dela pa so bila pred kratkim razstavljena tudi v ljubljanski Moderni galeriji. Gre za dokumentarne posnetke oseb, ki so se vračale v domovino, po tem ko so jo zaradi predhodne vojne iz raznih razlogov zapustili oziroma so bili izseljeni.In case you're interested in knowing more info on 110mm drainage pipe and fittings, stop by http://onlinebuildingplastics.co.uk

Ni komentarjev: