torek, 10. september 2013

Milton Friedman


Milton Friedman (1912-2006) je bil ameriški ekonomist in statistik, zaposlen na Univerzi v Chicagu. Najbolj znan je po svoji analizi potrošnje, monetarni zgodovini in teoriji in po prikazu kompleksnosti stabilizacijske politike. Njegova dela se dotikajo mikro in makroekono¬mije, ekonomske zgodovine in javne politike. V 60-ih letih je začel zagovarjati prosti trg, pro¬sto plavajoče menjalne tečaje in negativni davek na dohodek. Trdil je, da obstaja naravna raven brez¬poselnosti; če jo vlade skušajo zmanjšati s porabo, bodo tvegale rastočo inflacijo. Kljub temu pa je priznaval, da lahko take politike igrajo vlogo pri stabilizaciji razlik v dejanski brezposelnosti. Zmanjšanje naravne ravni brezposelnosti je po njegovem moč doseči zgolj s strukturnimi politikami, usmerjenimi k ponudbeni strani ekonomije. V svoji Študiji kvantitativne teorije denarja (1956) je trdil, da povečana monetarna rast na dolgi rok poveča cene, nima pa učinka na proizvodnjo. Na kratki rok pa povečani dotok denarja poveča proizvodnjo in zaposle¬nost, medtem ko ima zmanjšanje dotoka nasprotni učinek. 83 ), 84 l Najbolj pa je poznan po svojem `monetarizmu', s katerim je naspro¬toval Keynesu ter skušal obuditi količinsko teorijo denarja (idejo, da so cene odvisne od količine oz. dotoka denarja). Monetarizem je prišel v ospredje potem, ko je skupaj z Anno Schwartz leta 1963 izdal Denarno zgodovino Združenih držav, v kateri je trdil, da je za depresijo iz 30-ih let 20. stoletja kriva ameriška centralna banka z napačnimi monetarnimi sistemi. Those who are interested in commercial real estate have already tried propertyshoppes and are more than satisfied.

Ni komentarjev: